Privatumo politika

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) paaiškina, kaip UAB „Pasaulio optika“, Lietuvos bendrovė, tinkamai įregistruota ir veikianti Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 302786149, buveinės adresas Vytenio g. 22 (toliau – „Bendrovė“) renka ir naudoja informaciją Jums naudojantis bet kokiomis mūsų interneto svetainėse https://www.optikospasaulis.lt/, https://op.lt/, toliau – „Svetainės“) siūlomomis paslaugomis arba bet kokiomis kitomis Bendrovės teikiamomis paslaugomis (toliau – „Paslaugos“). Tokiais atvejais Bendrovė veikia kaip šių asmens duomenų valdytojas.

Ši Privatumo politika taikoma visiems asmenims, įskaitant ir asmenis, kurie nėra tiesioginiai Bendrovės klientai, besilankantys jos svetainėje ar kreipiasi į ją telefonu ar elektroniniu paštu.

Asmenys yra laikomi susipažinusiais su šia Privatumo politika, kai užpildo, bet kurį Bendrovės atstovų, partnerių ar optikos parduotuvių darbuotojų pateiktą dokumentą, formą bei blanką pažymėdami, kad susipažino su Privatumo politika.

Naudodamiesi mūsų Svetaine ar Bendrovės teikiamomis paslaugomis maloniai prašome susipažinti su Privatumo politika ir joje aprašytais asmens duomenų tvarkymo veiksmais ir tvarka, kad sužinotumėte kaip mes renkame, naudojame, perduodame ir saugome Jūsų asmens duomenis.

Privatumo politikoje pateikiama nuoroda į „Jūsų asmens duomenis“ reiškia bet kokią informaciją, susijusią su Jumis, kurią pateikėte, ar kuri galėjo buvo gauta Jums naudojantis mūsų Svetaine, jei iš šių duomenų galime nustatyti Jūsų tapatybę, arba asmens duomenis, kuriuos tvarkome Jums naudojantis kitomis Bendrovės teikiamomis paslaugomis.

Mūsų tikslas yra tvarkyti tik tuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs savo noru mums pateikėte prieš tai gavęs išsamią informaciją apie duomenų tvarkymo tikslus bei tuos duomenis, kurie yra būtini Paslaugų Jums teikimui (sutarčių su Jumis vykdymui), teisės aktų reikalavimų įgyvendinimui ir mūsų veiklos vykdymui.

Asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi šia Privatumo politika ir taikomais asmens duomenų apsaugos teisės aktais, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamento (2016/679) (toliau – „BDAR“) reikalavimus.

2. TEISINIS PAGRINDAS

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes remiamės vienu iš šių teisinių pagrindų:

Sutarties vykdymo pagrindas. Taikomas kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas įvykdyti mūsų įsipareigojimus Jums pagal sutartį, pvz. atlikti / gauti mokėjimą už paslaugas.

Teisės aktų reikalavimo pagrindas. Taikomas kai Bendrovė yra įstatymų ar kitų teisės aktų pagrindu įpareigota tvarkyti Jūsų asmens duomenis, pvz. mokesčių apskaitos tikslais, asmens duomenų teikimo viešojo valdymo institucijoms ar policijai tikslu.

Sutikimo teisinis pagrindas. Taikomas, kai Jūs duodate aiškų sutikimą konkretiems įvardintiems asmens duomenų tvarkymo veiksmams. Jeigu Jūsų pateikti asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų duoto sutikimo pagrindu, tokį duotą sutikimą galite atšaukti bet kuriuo metu susisiekę su mumis el. p. privatumas@optikospasaulis.lt.

Teisėto intereso pagrindas. Taikomas, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas nepažeidžia Jūsų teisėtų interesų ir gali būti naudingas Bendrovės teikiamų paslaugų vystymui arba Bendrovės teikiamų paslaugų efektyvumo ar saugumo užtikrinimui, pvz. Svetainės lankytojams suteikiame patogią platformą dominantiems klausimams apie Bendrovės teikiamas paslaugas užduoti, arba stengiamės užkirsti kelią apgaulei ir nusikaltimams, apsaugoti Bendrovės turtą ir naudojamas informacinių technologijų sistemas.

3. KOKIĄ INFORMACIJĄ RENKAME IR KOKIAIS TIKSLAIS NAUDOJAME

Jūsų asmens duomenis renkame tik tokia apimtimi, kuri yra būtina teikiant paslaugas Jums arba Jūsų duomenų tvarkymo teisėtumui pagrįsti turime kitą teisėtą asmens duomenų tvarkymo pagrindą.

Jūsų pateikiamus asmens duomenis mes tvarkysime vadovaudamiesi Privatumo politika ir atitinkamais asmens duomenų saugos teisės aktų reikalavimais. Jūsų asmens duomenys nebus naudojami kitiems tikslams, nei numatyta duomenų gavimo metu, nebent turėtumėme kitą pagrįstą teisėtą asmens duomenų tvarkymo pagrindą.

Toliau pateikiame informaciją, kokius asmens duomenis tvarkome priklausomai nuo jų gavimo tikslo bei išskiriame, kuriuo BDAR nurodytu teisiniu pagrindu remiamės:

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas ir tikslas

Sutarties su Jumis vykdymas (įsigyjant akinius ar kontaktinius lęšius)

Taikoma: orders.opticalpliuservice.lt, op.lt, lesiai.lt, partner.kavita.com

Duomenų kategorijos

·        Vardas, pavardė

·        Telefono numeris,

·        El. paštas

·        Adresas

·        Sveikatos duomenys:

o   Akinių lęšių refrakcijai reikalingi šie duomenys (ne visi yra būtini): sfera, cilindras, ašis, atstumas tarp vyzdžių.

Duomenų tvarkymo terminas

2 metai

Duomenų gauname iš

·        Svetainių duomenų įvedimo formos;

·        Optikos pasaulio parduotuvė pildant kliento regos ar klausos patikros duomenis

Duomenis teikiame ar perduodame

·        Akinių lęšius pjaunančiai įmonėms

·        Akinius ir kitas optikos prekes parduodančioms įmonėms

 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas ir tikslas

Sutarties su Jumis sudarymas (registracija į regėjimo ar klausos patikrą)

Taikoma: familiaclinica.lt, optikospaulis.lt, Sistema POLIS

Duomenų kategorijos

·        Vardas, pavardė

·        Asmens kodas

·        Gimimo data

·        Telefono numeris,

·        El. paštas

·        Adresas

·        Medicininiai duomenys: jei pacientas pateikia juos komentarų srityje.

Duomenų tvarkymo terminas

1 metai

Duomenų gauname iš

·        Svetainėse esančių paklausimo formų

·        Registracijos regos ar vizitui metu iš internetinių formų

·        Klientų aptarnavimo skyriaus registracijos el. paštu ar telefonu atveju

·        Iš internetinės registracijos sistemos mano-daktaras.lt.

Duomenis teikiame ar perduodame

·        Optikos specialistui

·        Klinikos administracijai

 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas ir tikslas

Sutarties su Jumis vykdymas (regėjimo patikra)

Duomenų kategorijos

·        Vardas, pavardė

·        Gimimo data

·        Asmens kodas (tik POLIS sistemoje)

·        Telefono numeris,

·        El. paštas

·        Adresas

·        Sveikatos duomenys renkami akių patikros metu (ne visi yra renkami kiekvienos patikros atveju):

·      Sfera

·      Cilindras

·      Ašis

·      Atstumas tarp vyzdžių

·      Bazinė kreivė

·      Diagnozė

·      Liga

·      Akispūdžio parametrai

Duomenų tvarkymo terminas

Saugoma 15 metų nuo paskutinio paciento apsilankymo pagal LR sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr. 515 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“.

Duomenų gauname iš

·        Registracijos regos vizitui metu iš Svetainės formų

·        Klientų aptarnavimo skyriaus registracijos el. paštu ar telefonu atveju

·        Iš internetinės registracijos sistemos mano-daktaras.lt.

Duomenis teikiame ar perduodame

·        Akinių lęšius pjaunančioms įmonėms

·        Akinius ir kitas optikos prekes parduodančioms įmonėms

 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas ir tikslas

Sutarties su Jumis vykdymas (klausos patikra)

Duomenų kategorijos

·        Vardas, pavardė

·        Gimimo data

·        Telefono numeris,

·        El. paštas

·        Adresas

·        Sveikatos duomenys renkami klausos patikros metu (ne visi yra renkami kiekvienos patikros atveju):

·      Ausies apžiūros aprašymas

·      Paciento pateikta informacija apie klausos būklę

·      Klausos testo aprašymas, audiogramos duomenys

Duomenų tvarkymo terminas

Saugoma 15 metų nuo paskutinio paciento apsilankymo pagal LR sveikatos apsaugos ministro įsakymą nr. 515 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“.

Duomenų gauname iš

·        Registracijos klausos vizitui metu iš internetinių formų

·        Klientų aptarnavimo skyriaus registracijos el. paštu ar telefonu atveju

·        Iš internetinės registracijos sistemos mano-daktaras.lt.

Duomenis teikiame ar perduodame

·        Akinių lęšius pjaunančioms įmonėms

·        Akinius ir kitas optikos prekes parduodančioms įmonėms

 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas ir tikslas

Sutarties su Jumis vykdymas (kai įsigyjant akinius ar kontaktinius lęšius naudojate draudimą)

Duomenų kategorijos

Draudimo įmonės internetinėje sistemoje pateikia šiuos duomenis:

·        Draudimo kortelės numeris

·        Asmens kodas arba 4 paskutiniai asmens kodo skaitmenys

„Ataskaita apie suteiktas klientui draudimo paslaugas“ formoje pildoma ši informacija:

·        Aptarnavimo autorizacijos numeris (nuasmenintas sisteminis numeris)

·        Draudimo bendrovė

·        Sveikatos draudimo ID kortelės numeris (neprivalomas)

·        Parduotuvės / Optikos / Klinikos adresas, kur suteikta paslauga ar parduota prekė

·        Prekės / paslaugos pavadinimas

·        Ligos kodas

·        Prekės / paslaugos kaina

·        Draudimo kompensuojama suma

·        Kliento priemokos suma

Pastaba: Klientas pasirašo formos apačioje sutikdamas, kad gavo paslaugas ir prekes tinkamos kokybės, tuo pačiu sutinka su asmens duomenų naudojimosi taisyklėmis.

Duomenų tvarkymo terminas

·        „Ataskaita apie suteiktas klientui draudimo paslaugas“ iki 1 metų;

·        Duomenys apie klientą draudimo portale – nustatomi draudimo įmonių individualiai

Duomenų gauname iš

Duomenis optikų konsultantams pateikia klientai.

Duomenis teikiame ar perduodame

Duomenis teikiame šioms draudimo bendrovėms apie jų klientus:

·        Gjensidige

·        Compensa

·        BTA

·        IF

·        Lietuvos Draudimas

·        Ergo

·        Seesam

 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas ir tikslas

Mūsų teisinė prievolė (pareiga perduoti sveikatos duomenis į viešuosius registrus).

Duomenų kategorijos

Patiekiami duomenys pagal Lietuvos Optikų Asociacijos parengtas gaires:

·        Nusiskundimai, anamnežė

·        Būklės įvertinimo informacija

·        Objektyvus būklė įvertinimas (kraujospūdis, ūgis, pulsas ir kūno masė);

·        Diagnozė

·        Vizito tipas

·        Aprašymas

·        Tyrimų / konsultacijų plano aprašymas

·        Gydymo aprašymas

Duomenų tvarkymo terminas

Saugomi 2 metus po paciento paskyros panaikinimo (pagal įsakymą „Dėl valstybės įmonės Registrų centro savitarnoje tvarkomų asmens duomenų apsaugos aprašo patvirtinimo“)

Duomenų gauname iš

Pacientai pateikia duomenis Optometrininkams ir Gydytojams.

Duomenis teikiame ar perduodame

ESPBI IS

 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas ir tikslas

Sutarties vykdymas (įsigyjant dovanų kuponą)

 

Duomenų kategorijos

Perkančio asmens el. parduotuvėje atveju:

·        Vardas, pavardė

·        Telefono numeris,

·        El. paštas

·        Adresas

El. parduotuvėje asmeniui, kuriam dovanojamas elektroninė dovanų kortelė:

·        Vardas, Pavardė

·        El. paštas

Duomenų tvarkymo terminas

2 metus

Duomenų gauname iš

El. parduotuvėje op.lt  

Duomenis teikiame ar perduodame

Duomenys nėra perduodami už Bendrovės ribų

 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas ir tikslas

Mūsų teisėtas interesas (paklausimo internete forma – tikslu atsakyti į klientų pasiteiravimus ir užtikrinti paslaugų kokybę)

Duomenų kategorijos

·        Vardas

·        El. paštas

·        Telefonas

Duomenų tvarkymo terminas

Iki vienerių metų, priklausomai nuo paklausimo pobūdžio, po ko duomenis sunaikinami arba nuasmeninami.

Duomenų gauname iš

https://www.optikospasaulis.lt/kontaktai kontaktų forma

Duomenis teikiame ar perduodame

Duomenys nėra perduodami už Bendrovės ribų

 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas ir tikslas

Mūsų teisėtas interesas (vaizdo stebėjimas – turto apsaugos tikslu)

Taikoma:

·        Optikos salonuose, kuriuose yra vaizdo stebėjimo kameros

·        Bendrovės biuruose Vilniuje ir Mažeikiuose

·        Bendrovės sandėlio patalpose Mažeikiuose

Duomenų kategorijos

·        Parduotuvių, biurų lankytojų atvaizdo fiksavimas vaizdo įrašymo technologijomis ir jas papildančia programine įranga.

·        Įmonės sandėlio darbuotojų fiksavimas vaizdo įrašuose.

Duomenų tvarkymo terminas

Optikos salonų iki 3 dienų

Ofisų iki 30 dienų

Duomenų gauname iš

Vaizdo medžiagoje užfiksuotų duomenų subjektų

Duomenis teikiame ar perduodame

·        Įvykus incidentams – policija

·        Draudimo įmonės;

·        Kurjerių tarnyboms.

 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas ir tikslas

Jūsų sutikimas (virtualių klausos ir regos testų atlikimas, aktualių produktų pasiūlymas)

Duomenų kategorijos

Po virtualaus testo atlikimo testo duomenys nėra niekur saugomi, o tik pateikiami lankytojui ekrane. Taip pat rodomas registracijos regos ar klausos patikrą mygtukas. Jei lankytojas pasirinktų pildyti registracijos vizitui formą:

·        Vardas, pavardė

·        Asmens kodas

·        Gimimo data

·        Telefono numeris,

·        El. paštas

·        Adresas

·        Medicininiai duomenys: jei pacientas pateikia juos komentarų srityje.

Duomenų tvarkymo terminas

Registracijos vizitui duomenys 1 metai

El. paštas naujienlaiškių sistemoje 2 metai

Duomenų gauname iš

Virtualų testą užpildžiusio asmens

Duomenis teikiame ar perduodame

Duomenys gali būti perduoti įmonei UAB „Optical Plius Service“ jei po registracijos vizitui pacientas nuspręs pasigaminti akinius ir gamybos užsakymas bus fiksuojamas order.opticalpliusservice.lt sistemoje.

El. pašto duomenys persiunčiami į Bendrovės naujienlaiškių sistemą.

 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas ir tikslas

Sutarties su Jumis vykdymas (tikslu administruoti Bendrovės lojalumo programą)

Duomenų kategorijos

·        Vardas, pavardė

·        Telefono numeris,

·        El. paštas

·        Adresas

·        Gimimo data

Duomenų tvarkymo terminas

Lojalumo programos galiojimo laikotarpiu, bet ne ilgiau nei 5 m. nuo paskutinio pasinaudojimo kortele (praėjus 5 m. po paskutinio lojalumo kortelės išdavimo, asmuo informuojamas dėl poreikio atnaujinti lojalumo kortelę).

Duomenų gauname iš

Lojalumo kortelės gavimo formą užpildžiusio asmens

Duomenis teikiame ar perduodame

Duomenys gali būti perduoti įmonei UAB „Optical Plius Service“ jei po užsiregistavimo lojalumo programoje pacientas nuspręs pasigaminti akinius ir gamybos užsakymas bus fiksuojamas order.opticalpliusservice.lt sistemoje.

El. pašto duomenys persiunčiami į Bendrovės naujienlaiškių sistemą.

 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas ir tikslas

Mūsų teisėtas interesas (aktualių produktų pasiūlymas esamiems klientams)

Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis prekių pardavimo metu, Bendrovė gali elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu, SMS žinutėmis) siųsti informaciją, susijusią su prekėmis ir paslaugomis, panašiomis į tas, kurių pardavimo metu ir buvo gauti kontaktiniai duomenys.

Tuo atveju, jeigu asmuo nenori gauti tokių pasiūlymų, jis gali informuoti Bendrovę apie tokių pasiūlymų atsisakymą elektroniniu paštu privatumas@optikospasaulis.lt arba paspausdamas naujienlaiškio atisakymo nuorodą bet kuriame gautame pranešime apie pasiūlymus.

Duomenų kategorijos

·        Vardas, pavardė

·        Telefono numeris,

·        El. paštas

·        Adresas

·        Gimimo data

Duomenų tvarkymo terminas

5 metus

Duomenų gauname iš

Kliento naudojančio Bendrovės teikiamas paslaugas ar įsigijusio iš Bendrovės prekes

Duomenis teikiame ar perduodame

Duomenys nėra perduodami už Bendrovės ribų

 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas ir tikslas

Mūsų teisėtas interesas (siekiant įvertinti ir atrinkti būsimus darbuotojus, ar kitais darbo santykius atitinkančiais pagrindais dirbančius asmenis)

Duomenų kategorijos

·        Vardas, pavardė

·        El. pašto adresas

·        Telefono numeris

·        Adresas

·        CV patekti duomenys:

o   profesinės kvalifikacijos duomenis

o   išsilavinimo duomenis

o   atrankos metu Jūsų pateikti duomenys

Duomenų tvarkymo terminas

Iki atrankos pabaigos

Duomenų gauname iš

·        El. paštu

·        Iš įdarbinimo tarnybos

·        Įdarbinimo portalų (pvz. cv.lt)

Duomenis teikiame ar perduodame

Tais atvejai, kai kandidatai gali atitikti kitų UAB „Kavita“ įmonių grupės, įmonių žmogiškųjų išteklių poreikius, jų duomenys yra perduodami tų įmonių vadovams.

 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas ir tikslas

Mūsų teisėtas interesas (pokalbių telefonu įrašymas – siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę)

Duomenų kategorijos

Pokalbių sistema fiksuoja šiuos duomenis

·        Telefono numeris

·        Audio įrašą, kuriame klientas pateikia duomenis pagal skirtingas tematikas:

o   Registracijos vizitui atveju

§  Vardas, Pavardė

§  Telefono numeris

§  El. paštas

§  Vizito tikslas

o   Optikos konsultanto skambutis:

§  Skambučio priežastis (problema, prekių užsakymas ir pan.)

Duomenų tvarkymo terminas

5 metai

Duomenų gauname iš

Skambinančių asmenų

Duomenis teikiame ar perduodame

Duomenys nėra perduodami už Bendrovės ribų

 

4. SLAPUKŲ VEIKIMAS

Slapukas yra mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš Svetainės į Svetainės lankytojo kompiuterio kietąjį diską ar kitą naudojamą mobilųjį įrenginį, kad Svetainės administratorius galėtų atskirti lankytojo kompiuterį / įrenginį ir matyti jo veiklą Svetainėje.

Naudojant slapukus Svetainė atsimena informaciją apie lankytojo apsilankymą ir lankytojo pasirinkimus, pvz., pageidaujamą kalbą, ar kitus lankytojo atliktus savarankiškai Svetainės nustatymus, taip pat leidžia mums suskaičiuoti apsilankymų Svetainėje skaičių ir apsilankymų srauto šaltinius. Naudojant slapukus kitas apsilankymas lankytojui gali būti paprastesnis ir todėl patogesnis. Slapukų naudojimas gali padėti pritaikyti Svetainę Jūsų poreikiams, didinti mūsų informacijos sklaidos žinomumą, efektyvumą, padėti profesionaliai teikti ir tobulinti mūsų paslaugas.

4.1 Svetainėje naudojami slapukai

Detalią informaciją apie Svetainėse naudojamus slapukus, jų paskirtį ir galiojimo laiką rasite skiltyje „Šioje svetainėje naudojami slapukai“ paspaudę žymą „išsami informaciją“ pirmą kartą apsilankydami Svetainėse arba pasirinkę nuorodą „Slapukų nustatymai“ Svetainės apačioje.

Siekdami išplėsti mūsų Svetainės funkcionalumą, mes kartais naudojame trečiųjų šalių įrankius ir valdiklius (angl. widget). Paprastai tam, kad užtikrintų papildomų funkcijų veikimą, šie įrankiai ir valdikliai Jūsų kompiuteryje ar įrenginyje išsaugos slapuką.

Slapukai savaime nepasako mums Jūsų elektroninio pašto adreso ar kitaip neleidžia identifikuoti Jūsų asmens. Vertindami tinklalapio veiklą mes naudojame skirtingus identifikatorius, tame tarpe ir IP adresus, bet tik siekdami nustatyti unikalių Svetainės lankytojų skaičių ir vartotojų geografinį pasiskirstymą, o ne išskirti konkrečius vartotojus.

4.2 Slapukų valdymas

Lankantis Svetainėje Jums pateikiamas pranešimas apie Svetainėje naudojamus slapukus ir aktyvi nuoroda į šią Privatumo politiką, su kuria prašome susipažinti prieš tolimesnius naršymo Svetainėje veiksmus.

Jūs galite pakeisti Jūsų naudojamos interneto naršyklės nustatymus ir valdyti slapukų naudojimą. Bet kuriuo metu galite ištrinti Jūsų pasirinktus slapukus, tačiau informuojame, kad dėl slapukų veikimo ribojimo ar ištrynimo Jums gali sutrikti Svetainių naudojimosi galimybės. Daugiau informacijos apie tai kaip valdyti slapukų parinktis populiariausiose naršyklėse, galima rasti čia: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera. Šios nuorodos yra trečiųjų šalių svetainėse, dėl kurių teisingumo ir efektyvumo atsakomybės neprisiimame.

4.3 Socialinės medijos įrankiai ir programos

Mūsų Svetainės gali turėti funkciją, leidžiančią Jums dalintis informacija naudojant trečiųjų šalių valdomus socialinius tinklus, pvz. Facebook „like“ ir „share“ funkcijas. Šie socialiniai tinklai gali saugoti duomenis apie Jūsų naudojimąsi mūsų Svetaine. Jūsų duomenys, kuriuos pateikiate naudodamiesi tokiais socialiniais tinklais gali būti patiekiami ir kitiems socialinio tinklo naudotojams. Toks duomenų perdavimas yra reglamentuojamas socialinės platformos valdytojo privatumo politikoje, dėl kurios teisingumo ir veikimo atsakomybės neprisiimame.

5. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

Mes nesidaliname Jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, nebent tai yra būtina siekiant užtikrinti paslaugų Jums teikimą, įgyvendinti Jūsų prašymus, vykdyti teisės aktų reikalavimus ar įgyvendinti Bendrovės teisėtus interesus. Tokie tretieji asmenys gali apimti bet kurią Bendrovės grupės įmonę, įskaitant, bet neapsiribojant Bendrovės dukterines įmonėmis, galutinę kontroliuojančią įmonę ir jos dukterines įmones, taip pat Bendrovės paslaugų teikėjus, pvz. IT priežiūros paslaugų teikėjus, Svetainių prieglaudos (angl. hosting) paslaugų teikėjus, apskaitos paslaugų teikėjus, konsultantus, teisininkus ir kitus prekių bei paslaugų teikėjus, taip pat auditorius, atliekančius finansinį, duomenų privatumo ar saugos auditus, taikant griežtus asmens duomenų tvarkymo ir saugumo reikalavimus ir tik ta apimtimi, kuri yra būtina šių trečiųjų šalių paslaugoms suteikti. Asmens duomenis ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismams ar kitoms valstybės įgaliotoms institucijoms galime perduoti esant motyvuotam ir pagrįstam prašymui, jei tai būtina mūsų teisinėms pareigoms atlikti, ar tam yra kitas teisės aktuose nustatytas duomenų teikimo pagrindas.

Bendrovė taip pat, gavusi išankstinį Jūsų sutikimą, gali perduoti Jūsų asmens duomenis savo partneriams, kurių sąrašas pateikiamas čia („Partneriai“), tam, kad Bendrovė ir (ar) jos partneriai pateiktų informaciją apie prekes ir paslaugas, kurios galėtų Jus sudominti, t. y. tiesioginės rinkodaros tikslu bei logistikos tikslais suteikti prekių pristatymo paslaugas.

Jeigu mes ar dalis mūsų vykdomos veiklos būtų parduota, reorganizuota ar perduota kitam subjektui, tai mes perduotume su pardavimu ar reorganizacija susijusius asmens duomenis, kiek tai yra tiesiogiai susiję su parduodamos ar perduodamos veiklos vykdymu.

Asmenų ir jų kategorijų, kuriems mes perduodame Jūsų asmens duomenis, sąrašas (nebaigtinis) pateiktas šių Privatumo politikos skiltyje „Kokią informaciją renkame ir kokiais tikslais naudojame“ atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui.

6. JŪSŲ PASIRINKIMAI

Paprastai Jums naudojantis mūsų paslaugomis nereikalausime Jūsų pateikti asmens duomenų, nebent tai yra būtina paslaugų suteikimui, pvz. sutarties sudarymui ar kontakto su Jumis palaikymui. Gavę Jūsų prašymą pateikti informaciją apie mūsų Jums teikiamas paslaugas mes galime paprašyti Jūsų pateikti papildomus asmens duomenis. Tam tikrais atvejais mes galime prašyti Jūsų papildomo sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo ir Jūs turite teisę atsisakyti duoti sutikimą dėl duomenų tvarkymo šiems tikslams. Jei duosite sutikimą dėl tam tikrų paslaugų ar informacinių pranešimų gavimo, mes Jums suteiksime galimybę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą. Sutikimo atšaukimo atveju mes stengsimės kiek įmanoma skubiau panaikinti Jūsų asmens duomenų naudojimą sutikime nurodytiems tikslams.

Kaip nurodyta ankščiau skyriuje „Slapukų valdymas“, jei norite, kad Svetainė nenaudotų slapukų, Jūs galite pašalinti slapukus iš savo interneto naršyklės ar uždrausti jų naudojimą jūsų naudojamoje interneto naršyklėje. Tokiu atveju negalime prisiimti atsakomybės dėl netinkamo mūsų Svetainių funkcijų veikimo.

7. JŪSŲ TEISĖS

Jei mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę pasinaudoti šiomis teisėmis:

Teisė susipažinti su duomenimis, gauti paaiškinimus ir duomenų kopiją. Jūs turite teisę susipažinti su Bendrovės tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir tam tikrais atvejais prašyti pateikti Bendrovės elektroniniu būdu saugomos informacijos kopiją. Norėdami įgyvendinti šią teisę, pateikite mums motyvuotą prašymą. Bendrovė įvertins Jūsų prašymą ir pateiks prašomą informaciją vadovaudamiesi teisės aktuose nustatytais reikalavimais bei tvarka. Siekdami užtikrinti kitų asmenų teisių apsaugą ir tinkamai atsakyti į Jūsų prašymą, prieš pateikdami atsakymą mes galime paprašyti Jūsų pateikti asmens tapatybę įrodančią informaciją / dokumentus ir kitą informaciją, įrodančią Jūsų santykį su mūsų Bendrove.

Teisė į duomenų ištaisymą. Jei žinote, kad Bendrovė netiksliai tvarko Jūsų asmens duomenis, tai Jūs turite teisę prašyti, kad Jūsų duomenys būtų ištaisyti į tikslius.

Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu. Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis. Jei asmens duomenis tvarkome jūsų duoto sutikimo pagrindu, tai tokį sutikimą bet kada galite atšaukti. Jei jūsų duomenis tvarkome sutarties vykdymo pagrindu, tai jūsų teisė nesutikti reikš sutartinių santykių su mumis nutraukimą.

Teisė ištrinti duomenis. Jūs turite teisę prašyti, kad Bendrovė ištrintų Jūsų duomenis, nurodant konkretų laikotarpį arba prašymą duomenis ištrinti visa apimtimi, kiek tai yra įmanoma laikantis Bendrovę saistančių teisės aktų reikalavimų. Jei pageidaujate, kad ištrintumėme apie Jus sukauptus asmens duomenis, prašome kreiptis el. paštu privatumas@optikospasaulis.lt.

Kitos teisės. Tam tikrais atvejais (BDAR 20 str.) turite teisę į duomenų perkėlimą ar prašyti apriboti duomenų tvarkymą BDAR nustatytais pagrindais ir tvarka.

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis galite kreiptis į mus el.p. privatumas@optikospasaulis.lt. Gavę Jūsų prašymą, vadovaudamiesi taikomais teisės aktais ir profesine praktika mes imsimės visų pagrįstų pastangų įgyvendinant Jūsų teises.

8. DUOMENŲ SAUGUMAS IR VIENTISUMAS

Tvardydami Jūsų asmens duomenis mes naudojame organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones bei procedūras, kuriomis siekiame apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto praradimo, netinkamo naudojimo, pakeitimo ar sunaikinimo. Nepaisant visų mūsų dedamų pastangų, atsižvelgti į visas įmanomas grėsmes ir garantuoti absoliučios asmens duomenų saugos nėra įmanoma. Siekiant užtikrinti maksimalią asmens duomenų apsaugą, tvarkant Jūsų asmens duomenis, prieiga prie duomenų yra apribota mūsų darbuotojams vadovaujantis „būtina žinoti“ principu. Duomenis tvarkantys asmenys yra įpareigoti laikytis griežtų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Atkreipiame dėmesį, kad dėl savo technologinių savybių, nesiimant papildomų duomenų šifravimo priemonių, elektroninis paštas nėra saugus asmens duomenų perdavimo būdas. Jei komunikacijoje su Bendrove el. paštu Jums būtina perduoti asmens duomenis Bendrovei, pvz. siunčiant duomenis sutarties sudarymui, prašome šiuos duomenis užšifruoti ir slaptažodį perduoti mums kitu komunikacijos kanalu, pvz. išsiųsti SMS žinutę Jūsų žinomam Bendrovės kontaktiniam asmeniui ar padiktuoti laiško gavėjui telefonu. Siųsdami asmens duomenis nešifruotu būdu Jūs prisiimate galimo duomenų atskleidimo riziką.

Mes dedame visas įmanomas pastangas, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tik tol, kol ši informacija yra būtina teikiant Jums Paslaugas ar teikiant Jums informaciją, arba tol, kol mes privalome saugoti šią informaciją vadovaudamiesi teisės aktais, mūsų teisėtais interesais ar Privatumo politikoje nustatytais terminais. Konkretus asmens duomenų saugojimo terminas priklauso nuo aplinkybių, kuriomis informacija buvo surinkta, ir informacijos naudojimo tikslų, tačiau atsižvelgiant į aukščiau aprašytas aplinkybes.

8.1 Nuorodos į kitus tinklalapius

Prašome atsižvelgti į tai, kad Svetainėse yra pateikiamos nuorodos į kitus tinklalapius, įskaitant trečiųjų šalių valdomus tinklalapius, kuriems nėra taikoma ši Privatumo politika ir juose taikomos privatumo nuostatos gali iš esmės skirtis. Mes skatiname Jus susipažinti su kiekvieno tokio tinklalapio privatumo politika prieš pateikiant bet kokią Jus identifikuojančią informaciją.

8.2 Duomenų saugojimo vieta

Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus Europos ekonominės erdvės (EEE) teritorijoje bei šalyse, dėl kurių Europos komisija yra priėmusi adekvatumo sprendimą (saugios šalys), bet gali būti perduoti ar saugomi ir už EEE bei minėtų saugių šalių ribų. Išimtiniais atvejais, juos taip pat gali tvarkyti mūsų ar mūsų tiekėjų personalas, dirbantis už EEE ar saugių šalių ribų. Perduodami Jūsų duomenis už EEE ar saugių šalių ribų, atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos.

9. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI IR UŽTIKRINIMAS

Mes galime peržiūrėti ir atnaujinti šią Privatumo politiką atsižvelgdami į taikomas Bendrovės asmens duomenų apsaugos priemones. Atnaujinta Privatumo politikos versija bus patalpinta Svetainėse, nurodant paskutinio atnaujinimo datą.

Bendrovė yra įsipareigojusi užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą. Jeigu turite klausimų ar pastebėjimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, prašome susisiekti su mumis el. p. adresu privatumas@optikospasaulis.lt. Šiuo adresu taip pat galite pateikti bet kokias pastabas šiai Privatumo politikai.

Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Nors, visų pirma, mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.

Privatumo politikos paskutinio atnaujinimo data 2023 m. vasario 2 d.

Mokėjimo būdai
visa
maestro
luminor
swedbank
seb
siauliai-bank
citadele
klix
Pristatymo būdai
dpd
Prenumeruokite naujienlaiškį!
Prisijunkite prie „Optikos pasaulio“ bendruomenės ir pirmieji sužinokite apie vykstančias akcijas bei gaukite išskirtinius pasiūlymus tik Jums!

©Optikos pasaulis, visos teisės saugomos.